Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Jesteś tutaj: You are here: Du bist hier: MSiT PL >> RODO >>

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim, kontakt 33 843 43 39; e- mail:biuro@mosir.oswiecim.pl
 2. Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa od 25 maja br. pełni funkcję Inspektora danych; kontakt w sprawie danych osobowych e- mail: biuro@mosir.oswiecim.pl
 3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Miejskiego Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych, archiwizacyjnych lub w celach dochodzenia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy prawo do ochrony danych osobowych lub inne przyznane na mocy RODO zostałyby naruszone.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z działalności statutowej świadczonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Bez podania danych osobowych MOSiR nie może wykonywać działalności statutowej.
 9. W przypadku, gdy do działalności lub załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 • @http://mosir.oswiecim.pl
 • @http://oswiecim.pl
 • @http://www.muzeum-zamek.pl/
 • @http://ajcf.pl/
 • @http://www.auschwitz.org.pl/
 • @http://ock.org.pl
 • @http://mbp-oswiecim.pl/