Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Park Pojednania Narodów

Teren zielony przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu z funkcją rekreacyjno-kulturalną. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Soły, a od strony północnej z obszarem użytku ekologicznego "Łęg -- Kamieniec", powoduje że miejsce to jest atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Ścieżki, zostały poprowadzone w sposób swobodny, a ich przebieg dostosowano do ukształtowania terenu i istniejących już szlaków pieszo-rowerowych. Inwestycja jest elementem szerszego projektu pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".
  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/