Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Synagoga Chewra Lomdej Misznajot

Jedyna zachowana do dziś w Oświęcimiu synagoga została wybudowana przez Stowarzyszenie Studiujących Misznę (hebr. Chewra Lomdej Misznajot). W 1912 r. Stowarzyszenie kupiło posesję od małżeństwa Josefa i Gizeli Glassów, rok później rozpoczęto starania o budowę własnej siedziby i  domu modlitwy.  Nowa synagoga powstała między 1913 a 1918 i funkcjonowała do roku 1939. Podczas wojny jej wnętrze zostało całkowicie zniszczone, natomiast budynek przekształcono  w niemiecki magazyn amunicji. Po II wojnie światowej synagoga odzyskała na krótko pierwotną funkcję (1945 - ok. 1955). Modliła się w niej garstka Żydów oświęcimskich ocalałych z zagłady. Po opuszczeniu przez nich Oświęcimia w budynku znajdowały się m.in magazyny i hurtownia dywanów (1992 - 1997).W 1998 r. synagoga została zwrócona Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, która następnie przekazała ją na rzecz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
Synagoga jest częścią Muzeum Żydowskiego  w którym prezentowana jest wystawa "Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia" ukazująca historię lokalnej społeczności żydowskiej, której początki sięgają drugiej połowy XVI w. Na ekspozycji prezentowane są m.in. wyjątkowe judaika pochodzące ze zniszczonej w 1939 r. Wielkiej Synagogi.
  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/